Ristiäiset eli kastejuhla

Kaste on useimmiten pienen lapsen ensimmäinen ikioma juhla. Toisinaan kaste on ajankohtaista vasta myöhemmässä elämänvaiheessa - taaperona, koululaisena, rippikouluiässä tai aikuisena. Kastettava liittyy nimeltä kutsuttuna Jumalan perheeseen ja oman kotiseurakunnan jäseneksi. Vähintään toisen vanhemmista ja yhden kummin on oltava ev.lut. kirkon jäsen. Kummiksi voi valita henkilön, joka kuuluu luterilaiseen kirkkoon, on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu. 

Ristiäisten järjestäminen

Vastasyntynyt lapsi

Parin viikon kuluessa lapsen syntymästä kotiin tulee postitse Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake. Lomakkeen mukana lähetetään myös tietoa lapsen etunimen ja sukunimen valintaan liittyen. Lapsen nimiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Kuopion aluekeskusrekisteriin, puh. 010 5733 100 tai Digi- ja väestötietovirastoon.

Kasteajankohdan ja tilat voi varata oman kotiseurakunnan toimistosta. Mikäli perhe haluaa kastepapiksi jonkun muun kuin oman kotiseurakunnan papin, tulee perheen olla yhteydessä suoraan kyseiseen pappiin. 

Ennen kastetilaisuutta kastava pappi ottaa yhteyttä perheeseen, ja sopii ajan kotona tai seurakunnan tiloissa käytävälle kastekeskustelulle. Keskustelussa käydään läpi perheen toiveet juhlaan liittyen. Samalla täytetään Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake.

Ristiäisissä vauva voi käyttää omaa kastemekkoa. Tarvittaessa seurakunta lainaa kastemekon. Kerrothan tästä toiveesta kastetilaisuutta varatessasi.

Nuori tai aikuinen

Vanhemman lapsen, nuoren tai aikuisen kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Kasteajankohdan, papin ja tarvittaessa tilat voi varata kotiseurakunnan toimistosta

Nuori tai aikuinen kastettava pukeutuu yleensä valkoiseen albaan, jonka saa lainaksi seurakunnasta.

Tilat ja musiikki

Käy tutustumasssa tarkemmin Kuopion ev.lut.seurakunnan kirkkotiloihin ja seurakuntakoteihin tästä.  

Pappi auttaa perhettä kastetilaisuuden virsien ja musiikin valinnassa. Voit käydä tutustumassa kastevirsiin tästä

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matteus 28:18–20)

Pappi kastaa vauvan päätä, kummi pitää vauvaa sylissä kastemaljan yläpuolella.