Lapsen ensimmäinen juhla

Jokainen syntymä, jokainen uusi elämä on todellinen ihme. Tätä ihmettä pienen lapsen vanhemmat saavat läheltä olla todistamassa. Perheeseen syntynyt lapsi on myös kutsu vanhemmuuteen ja vastuuseen. Lapsi tarvitsee huolenpitoa ja turvaa, ja ennen kaikkea rakkautta. Nämä ovat asioita, jotka kantavat elämässä pitkälle. Myös seurakunta tahtoo olla lapsen elämän tukena sen alusta saakka. Kaste on lahja, joka kantaa läpi koko elämän!

 

Miksi lapsi kastetaan

Kaste perustuu Jeesuksen sanoihin:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matteus 28:18–20)

Kasteen kautta lapsesta tulee Jumalan lapsi ja Jeesuksen opetuslapsi. Samalla hänestä tulee oman kotiseurakunnan ja maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon jäsen.

Kaste välittää lapselle Jumalan suuret lahjat: siunauksen ja pelastuksen, lupauksen ikuisesta elämästä ja syntien anteeksisaamisesta. Näiden varassa hän voi turvallisesti kulkea elämässä eteenpäin. Kristityille kastejuhlassa ei ole koskaan kyse vain nimen antamisesta, vaan paljon suuremmista asioista.

 

Ristiäisten järjestämiseen liittyviä käytäntöjä

Sivun oikeassa laidassa on neljä artikkelia kasteeseen ja ristiäisten järjestämiseen liittyen. Näiden lisäksi tässä on muutamia käytännön järjestelyihin liittyviä asioita:

  • Parin viikon kuluessa lapsen syntymästä vanhemmat saavat kotiin Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeen. Lomakkeen mukana lähetetään myös tietoa lapsen etunimen ja sukunimen valintaan liittyen. Mikäli teillä on kysyttävää lapsen nimistä, voitte ottaa yhteyttä Kuopion aluekeskusrekisteriin  p. 040 4848 224, tai p. (017) 158 111 (vaihde) tai Digi- ja väestötietovirastoon.

  • Kasteaika ja -paikka sovitaan oman kotiseurakunnan toimistossa. Mikäli lasta kastamaan halutaan jonkun muun kuin oman kotiseurakunnan pappi, vanhempien tulee itse olla suoraan yhteydessä ko. pappiin. 

  • Ennen kastetilaisuutta pappi käy vanhempien kanssa kastekeskustelun. Keskustelu voidaan käydä joko perheen kotona tai seurakunnan tiloissa. Keskustelussa mm. sovitaan kasteeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

  • Seurakunta voi lainata lapselle kastemekon. Voit kertoa tästä toiveesta kastetilaisuutta varatessasi. 


Tutustu kirkkoihin

Tutustu seurakuntakoteihin ja muihin tiloihin

Tutustu kastevirsiin

Kastetilaisuudessa lapsen nimi ilmoitetaan heti aluksi, jotta lasta voitaisiin puhutella kasteessa nimeltä.
Kastetilaisuudessa lapsen nimi ilmoitetaan heti aluksi, jotta lasta voitaisiin puhutella kasteessa nimeltä.