Rakkauden voima 

Rakkaus on ainoa voima, joka pystyy muuttamaan vihollisen ystäväksi.
(Martin Luther Kingiä mukaillen) 

Yksi Angolan ja Namibian kielistä on kuanjama. Tuossa kielessä sana 'ombili' tarkoittaa rauhaa. Se tarkoittaa myös anteeksipyytämistä. Kun haluan pyytää anteeksi, pyydän rauhaa. Rauhantekeminen on anteeksipyytämistä.

Rakas Jumala, anna anteeksi, anna rauhasi. Tee meistä rauhantekijöitä. Aamen.

--

Ekumeenista vastuuviikkoa vietetään (22 .-29.10.). Se on kirkkokuntien ja monien kristillisten järjestöjen yhteinen ihmisoikeus- ja vastuullisuuskampanja, jossa kirkot toimivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Vastuuviikkoa on vietetty vuodesta 1979 alkaen, ja sen tarkoitus on saada ihmiset pohtimaan, kyselemään ja arvioimaan omaa elämäntapaansa suhteessa maailman tilaan. 

Tänä vuonna teema on Pyhä rauha – kristityt rauhan rakentajina. Vastuuviikko haastaa kaikkia kristittyjä miettimään, mitä yhteisiä keinoja meillä on rakentaa rauhaa, joka on jatkuvasti vaarassa maailman eri puolilla. Haluammehan olla vastavoima rauhattomuuden ja pelon ilmapiirille ja olla rauhan sillanrakentajia. Koko marraskuun ajan Sammakkolammen Hiljaisuuden polku johdattelee rukoukseen rauhan puolesta.