Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Iso hautausmaa

Arkkuhautojen luovuttamista koskevia periaatteita tarkistetaan 

23.5.2022 16.16

Kuopion ev.lut seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä 23.5., että arkkuhautojen luovuttamista koskeviin periaatteisiin tehdään muutos. Jatkossa on mahdollisuus luovuttaa uusia arkkuhautapaikkoja Isolla ja Flodbergin hautausmaalta riippumatta siitä, onko haudattava ollut ev.lut. kirkon jäsen. Muutoin periaatteet säilyvät ennallaan. 

Hautaaminen Suomessa on yhteiskunnallinen tehtävä, joka on lainsäädännön kautta annettu evankelisluterilaisen kirkon hoidettavaksi. Hautaustoimen tavoitteena on luoda puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle sekä huolehtia erilaisten hautapaikkojen riittävyydestä. 

Vuonna 2004 voimaan tulleen hautaustoimilain tavoitteena on ollut muun muassa edistää ihmisten yhdenvertaista asemaa uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä riippumatta.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on Kuopion keskustan alueella neljä aktiivisessa käytössä olevaa hautausmaata: Iso hautausmaa sekä Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmasmäen hautausmaat. Vehmasmäen hautausmaata lukuun ottamatta nämä hautausmaat sijaitsevat Kuopion keskustaajama-alueella. 

Voimassa olevia arkkuhautojen luovuttamista koskevia periaatteita tarkistettiin siltä osin, että myös kirkkoon kuulumattomille voidaan luovuttaa arkkuhautoja Isolta ja Flodbergin hautausmaalta. Tämä käytäntö tulee voimaan heti ja on voimassa toistaiseksi.