Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Esityslistat julkaistaan verkkosivuilla

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että yhteisen kirkkoneuvoston esityslistat julkaistaan jatkossa yhtymän verkkosivuilla. 

Kuopion seurakuntien logo

Perustuslain mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu.

Asiakirjojen julkisuudesta säädetään julkisuuslaissa. Yleinen käytäntö julkishallinnossa on, että esityslistat julkistetaan ennen kokousta niiltä osin kuin asioiden luonne sen sallii ja vältetään asioiden käsittelyn vaarantuminen. 

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 22.5, että esityslistat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Yksittäisen asian kohdalla tästä voidaan perustellusta syystä poiketa. Pääsääntöisesti syy julkisuusperiaatteesta poikkeamiselle on lakiin perustuva.

Esityslistat voidaan julkaista seurakuntayhtymän verkkosivuilla samaan tapaan kuin pöytäkirjat. Esityslistat julkaistaan verkkosivuilla sen jälkeen, kun listat ovat lähteneet yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille. 
 

Esityslistat löytyvät verkkosivuilta kohdasta päätöksenteko.

22.5.2023 16.54