Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kuntien ja kirkon yhteistyö kasvaa tulevaisuudessa

"Kirkko ja kunta toimivat yhteistyössä alueilla, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten arjen sujuvuuteen ja elämänlaatuun", sanoi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Kirkon ja Tulevaisuuden kunta -reformin tapaamisessa Helsingissä 16. marraskuuta.

kuvassa arkkipiispa Kari Mäkinen

Seurakunnilla ja kunnilla on runsaasti yhteistyötä paikallisten palvelujen tarjoajina. Merkittävintä yhteistyö on kouluissa, vanhustenhuollossa, päivähoidossa, nuorisotyössä ja vammaistyössä. Jatkossa yhteistyötä tulee tehdä entistä tiiviimmin.

"Yhteistyö on aitoon kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä. Tämän kumppanuuden avulla on vahvistettu paikallista hyvinvointia ja identiteettiä sekä pystytty vastaamaan entistä paremmin esiin nousseisiin tarpeisiin. Kuntien ja kirkon kumppanuuden merkitys ja monimuotoisuus vain kasvavat, kun rakennamme uutta tulevaisuuden kuntaa", totesi ministeri Vehviläinen.

"Hyvä elämä edellyttää, että ihminen nähdään kokonaisena. Siksi kirkon oman tehtävän kannalta on tärkeää, että seurakuntien yhteistyö kunnan kanssa on monipuolista ja luontevaa myös tulevissa muutoksissa", sanoi arkkipiispa Kari Mäkinen.

Kunnan roolissa on tapahtumassa suuria muutoksia

Hallituksen käynnistämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja 18 maakunnan perustaminen vaikuttavat erityisesti kuntien toimintaan, tehtäviin ja asemaan. Hallituksen käynnistämä Tulevaisuuden kunta -reformi määrittelee parlamentaarisen työn pohjalta kuntien roolia ja asemaa sekä kuntien tehtäviä ja suhdetta maakuntiin. Työtä tehdään yhteistyössä eri sidosryhmien kuten kirkon, järjestöjen ja elinkeinoelämän sekä kuntien kanssa.

16.11.2016 11.25