Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Toimintamäärärahojen jakomalli ja säästövelvoitteet

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.11.2016 kokouksessaan, että säästövelvoitetta on tässä vaiheessa seurakuntien osalta jäljellä 1.316.628 euroa ja yhteisten työalojen kohdalla 430.620 euroa. Toimintamäärärahojen jakoperusteita ja säästövelvoitteita tarkistetaan tarvittaessa. Takaraja siirretään vuoteen 2023.

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.8.2015 nimetä työryhmän valmistelemaan vaihtoehtoja toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteiden kohdistamisperusteista. Työryhmän jäseniksi nimettiin yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, professori Juhani Laurinkari, kirkkoherra Aulikki Mäkinen, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, pääkirjanpitäjä Seija Rissanen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.

Toimintamäärärahojen jakoperusteiden osalta työryhmä katsoi, että jakokriteereitä ei pitäisi olla kovin monta. Työryhmä on päätynyt esittämään mallia, jossa olisi kolme jakokriteeriä. Tästä muodostuu seuraava malli, jossa kaikki seurakunnat saisivat ensin yhtä suuren perusosan: 100.000 euroa. Alueellinen laajuus huomioitaisiin siten, että pinta-alaltaan suurimmat seurakunnat – Järvi-Kuopio ja Kallavesi – saisivat ns. pinta-alalisän. Yhteensä pinta-alalisäksi on esitetty 600.000 euroa, josta pinta-alojen suhteessa osoitettaisiin Järvi-Kuopiolle 2/3 eli 400.000 euroa ja Kallavedelle 1/3 eli 200.000 euroa. Loppuosa jaettavasta summasta on tarkoitus jakaa jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Perusosan käyttöönotto turvaa jäsenmäärältään pienenevien seurakuntien aseman. Pinta-alalisä ottaa huomioon alueellisesti suuret seurakunnat ja jäsenmäärään perustuva jako turvaa kasvavia seurakuntia.

Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa noudatetaan työryhmän esitystä toimintamäärärahojen jakomalliksi.

Työryhmän jakomallia oikaistaan kuitenkin yhteisten kirkkoneuvoston esityksen pohjalta siten, että minkään seurakunnan toimintamäärärahoja ei tässä vaiheessa lisätä, mutta ne saavat lukea lisäyksen säästöksi, joka vähentää niiden säästövelvoitetta. Ne seurakunnat, joiden toimintamäärärahat pienenevät, eivät menetä määrärahoja, mutta ne lisätään niiden säästövelvoitteeseen.   

Säästövelvoitetta on tarkistettu seurakuntien osalta 3 miljoonasta 2 miljoonaan euroon. Kun lisäksi otetaan huomioon, että seurakunnat ovat jo tehneet säästöjä yhteensä 766.490 euroa, jää seurakuntien yhteiseksi säästövelvoitteeksi tässä vaiheessa 1.316.628 euroa.

Yhteiset työalat

Yhteiset johtokunnat katsovat, että yhteisten työalojen säästövelvoitteet tulisi kohdistaa erikseen kullekin työalalle. Yhteisen palvelutyön johtokunta esittää myös, että mikäli yhteisiä työaloja tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, yhteinen kirkkoneuvosto päättää, kuinka säästöt kohdistetaan.

Yhteisten työalojen osalta säästövelvoite pienenee 1 miljoonasta eurosta 666.000 euroon.  Yhteiset työalat ovat tehneet tähän mennessä säästöjä yhteensä 235.380 euroa, joten säästövelvoitetta on jäljellä 430.620 euroa.

 

                                           

28.11.2016 17.51