Uutisia Kuopion seurakunnista

 

Uutislistaukseen

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

Lähetysjuhlat 2018 Kuopioon

20.2.2017 17.25

Kuopion evl.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 20.2. kokouksessaan, että Kuopion seurakuntayhtymä on järjestäjänä vuoden 2018 valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla.

Lähetysjuhlien johtoryhmään seurakuntayhtymän edustajiksi nimetään lääninrovasti Jaana Marjanen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo Leino ja hallintojohtaja Timo Korhonen sekä professori Juhani Laurinkari.

Seurakuntayhtymä sitoutuu varaamaan vuoden 2018 talousarvioon määrärahan Lähetysjuhlien järjestämiseen

Lähetysjuhliin osallistuu tuhansia ihmisiä

Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlat ovat yksi suurista vuotuisista kirkollisista tapahtumista maassamme. Lähetysjuhlilla on pitkät perinteet. Lähetysjuhlien järjestäminen käynnistyi Lähetysseuran perustamisen vuoden 1859 jälkeen. Vuosittain juhlat on järjestetty vuodesta 1901 lähtien.  Viime vuosina Lähetysjuhlille on osallistunut 6 000 – 10 000 ihmistä paikkakunnasta riippuen.     

Lähetysjuhlien järjestämisestä Kuopiossa vuonna 2018 on neuvoteltu seurakuntayhtymän ja Lähetysseuran edustajien kesken syksyllä 2016. Tapahtuman ajankohdaksi on kaavailtu alustavasti 26 - 27.5.2018. Juhlien pitopaikaksi on alustavasti varattu Kuopio-halli.

Lähetysjuhlien järjestäjänä toimivat perinteisesti paikallinen seurakunta/seurakuntayhtymä sekä Suomen Lähetysseura.

Lähetystyöntekijät siunataan

Ohjelma keskittyy Lähetysseuran ja seurakuntien lähetystyön ja kansainvälisen vastuun ajankohtaisiin asioihin. Lähetysseuran vuosikokous pidetään tapahtuman yhteydessä, samoin lähetystyöntekijöiden siunaaminen tehtäväänsä juhlamessussa. Ohjelmaan voi sisältyä tarjontaa aikuisten ohjelman lisäksi myös lapsille ja nuorille.

Talousarvioon varataan määräraha

Tapahtuman budjetti on vaihdellut merkittävästi paikkakuntakohtaisesti 150.000 – 300.000 euron välillä. Työnjako kustannusten jakamisessa on ollut se, että paikallinen järjestäjä vastaa juhlien pääsihteerin palkkauskuluista, tiloista, rakenteista ja mahdollisista ruokailuista. Lähetysseura puolestaan on vastannut pääsääntöisesti tapahtuman ohjelmien kuluista. Tapahtuma on osallistujille maksuton, mutta kolehteja on kerätty Lähetysseuran ulkomaantyön kohteisiin.

Seurakuntayhtymä joutuu varautumaan pääsihteerin palkkauskuluihin osa-aikaisena vuoden 2017 syksyllä ja päätoimisena 1.1 - 30.6.2018. Lisäksi seurakuntayhtymä joutuu vastaamaan mahdollisista tilavuokrista, rakenteista ja ruokailuista, mikäli sellainen juhlien organisaation toimesta järjestetään. Vuoden 2017 talousarviossa Lähetysjuhlien valmistelukustannuksiin on varattu 25.000 euroa.

Lähetysjuhlia ryhtyy valmistelemaan johtoryhmä, johon yhteinen kirkkoneuvosto nimeää seurakuntayhtymän edustajat ja Lähetysseura kaksi oman johtoryhmänsä jäsentä. Lisäksi seurakuntayhtymän pitää varautua Lähetysjuhlien järjestämiseen varaamalla tarkoitukseen riittävä määräraha vuoden 2018 talousarvioon.

Tarvittavan määrärahan suuruus on tässä vaiheessa arvioitu 150.000 – 200.000 euroksi. Määrärahatarpeen suuruus tarkentuu valmistelun edetessä kuluvan vuoden aikana. Myös Kuopion kaupunki olisi hyvä saada mukaan järjestelyihin ja mahdollisesti myös osittain vastaamaan esim. avustuksen muodossa ainakin tilakustannuksiin.