Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kiinteistöhenkilökunnan siirtoa seurakuntiin selvitetään

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 13.3.2017 kokouksessaan, että seurakuntayhtymässä toteutetaan kiinteistöhenkilöstön työntutkimus. Tutkimuksen toteuttaa Barona Oy toukokuussa 2017. Tutkimus antaa taustatietoa kiinteistöhenkilökunnan työn organisoimiselle ja mahdolliselle siirrolle paikallisseurakuntiin.

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

Seurakuntayhtymässä on keskusteltu kiinteistöhenkilökunnan mitoituksesta seurakunnissa ja mahdollisuudesta lisätä vapaaehtoisten osuutta kiinteistötoimessa. Asiaa on ollut valmistelemassa useita työryhmiä. Työryhmien toimesta on selvitetty mm. kiinteistöhenkilökunnan määrää ja eläköitymistä eri seurakunnissa.

Selvityksissä on todettu, että jokaisessa seurakunnassa toimii useita kymmeniä vapaaehtoisia keittiötyössä, suntioiden apuna ja jumalanpalvelusavustajina. Kaikkia kiinteistönhoidon tehtäviä ei ole mahdollista jättää vapaaehtoisten varaan ja seurakunnissa tarvitaan edelleen palkattua ammattihenkilöstöä kiinteistönhoidon tehtäviin. 

Henkilöstöä on jo vähennetty ja se on muuttanut kiinteistö-henkilökunnan tehtäväkuvia, ajankäyttöä ja työn sisältöä. Henkilöstön tehtävät ovat monipuolistuneet ja samoja palveluja kuin aikaisemmin ei enää voida tarjota. Helpotusta kiinteistöhenkilökunnan tehtäviin tarjoaa uuden tekniikan ja automaation käyttöönotto, joka mahdollistaa etätyönä esim. energian säätely- ja hälytysjärjestelmien hoitamisen.

Päätöksenteon tueksi on välttämätöntä saada tietoa kiinteistöhenkilökunnan tehtävien sisällöstä. Kiinteistöhenkilökunnan osalta on perusteltua tehdä työntutkimus.

Barona Oy on tehnyt tarjouksen kiinteistöhenkilökuntaa koskevan työntutkimuksen tekemisestä. Tarjouksen hinta 30.814 on euroa. Tarjous sisältää mittauksen valmistelun, työnmittauksen, datajalostuksen ja tulosten purun. Varsinainen työnmittaus on tarkoitus tehdä sähköisellä työkalulla (älypuhelin) ja sen kestoksi on arvioitu 12 – 15 päivää. Mittaus on tarkoitus toteuttaa toukokuussa.

Kiinteistötoimessa työskentelee noin 50 henkilöä. Työntutkimuksesta on apua toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä sekä yksittäisten työntekijöiden tehtäväkuvausten teossa.

Kiinteistöhenkilökunnalle on järjestetty asiasta informaatio- ja keskustelutilaisuus 23.2.2016. Lisäksi yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa 16.2.2016.

Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 25.4.2016. Kirkkoneuvosto hylkäsi silloin esityksen työntutkimuksen toteuttamisesta, mutta päätti, että ryhdytään valmistelemaan kiinteistöhenkilökunnan siirtämistä kiinteistötoimen alaisuudesta paikallisseurakuntien alaisuuteen. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että asiasta pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot.

Tällä hetkellä työntutkimusta valmistelee työryhmä, johon kuuluvat henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, puistopäällikkö Aarne Laukkanen, kirkkoherra Aulikki Mäkinen, ylivahtimestari Hannu Korhonen, pääemäntä Sinikka Tiirikainen, seurakuntamestari Heikki Pirinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.

Kiinteistöhenkilökunnan siirtäminen pääosin paikallisseurakuntien alaisuuteen on perusteltua. Asia vaatii kuitenkin paljon selvittelytyötä. Työntutkimuksen tekeminen voidaan rahoittaa kiinteistöhallintoon varatusta määrärahasta.

 

13.3.2017 18.28