Uutisia Kuopion seurakunnista

 

Uutislistaukseen

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

Vuoden 2016 tilinpäätös

27.3.2017 18.22

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja esittää sen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

 

Vuoden 2016 toimintatuottojen loppusumma on 4.844.212 euroa ja toimintakulujen loppusumma 24.095.356 euroa. Toimintatuottoja kertyi 19,3 % enemmän kuin vuonna 2015. Tämä johtui IT-aluekeskuksen perimien korvausten kasvusta, metsätalouden tuottojen kasvusta sekä ns. satunnaisten tuottojen kasvusta. Verotuloja kertyi 22.886.104 euroa mikä on 0,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 20.156.502 euroa, joka on 2,4 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkollisverotulojen pienenemistä paikkasi seurakuntayhtymälle vielä vuodelta 2016 tilitetty yhteisöveron tuotto noin 350.000 euroa.

Vuosikate on 1.817.968 euroa ylijäämäinen, mutta se ei kata poistoja (1 976 067 eruoa). Tilikauden tulos osoittaa 158.098 euron alijäämää. Poistoeron ja varausten jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 20.981 euron alijäämää.

Huolestuttavaa vuoden 2016 talouden kehityksessä on kirkollisverotulojen kääntyminen laskuun, joka johtuu kirkosta eroamisesta. Tämä ei muuta seurakuntayhtymän talouden suurta kuvaa. Seurakuntayhtymässä on syytä varautua laskeviin kirkollisverotuloihin sekä talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamiseen päivittämällä ja toteuttamalla laadittuja kiinteistö- ja henkilöstöstrategioita.