Uutisia Kuopion seurakunnista

 

Uutislistaukseen

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

Seurakunnille uusi taloussääntömalli

24.4.2017 17.11

Kirkkohallitus on antanut kuluvan vuoden tammikuussa seurakunnille ja seurakuntayhtymille uuden taloussääntömallin.

 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli sisäisen valvonnan raporttia 29.8.2016.

Kirkkohallituksen antamaan uuteen mallisääntöön on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi säännöissä on huomioitu seurakuntatalouksien ja kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.

Uudessa taloussäännössä on huomioitu mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Sääntöön on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakuntayhtymän verkkosivuilla.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 24.4.2017 kokouksessaan, että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän uusi taloussääntö viedään eteenpäin yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Sisäisen valvonnan, käteiskassan sekä kolehtien ja muiden vapaaehtoisesti koottujen varojen käsittelyjen ohjeet hyväksyttiin.