Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

Pyhän Johanneksen kirkon pihakansi korjataan

15.5.2017 17.29

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto valitsi urakoitsijaksi Rakennustyö Oy Salminen Oyj:n. Rakennusurakan kokonaishinta on 467.838,36 euroa.

Korjausrakennushanke käsittää vuonna 1992 valmistuneen kirkon pihakannen ja urakka-alueeseen kuuluvan muun piha-alueen korjaamisen niihin liittyvine rakennus- ja maanrakennustöineen. Hankkeen toteutus- aikataulu on 1.6. – 31.8.2017. Hankkeen pääsuunnittelijana on ollut Wise Group Oy Kuopiosta.

Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintamenettelynä. Hankintailmoitus julkaistiin sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä, HILMAssa 23.2.2017.

Hankintayksikkö varaa tilaisuuden ennen hankintapäätöksen tekemistä tarkistaa kirjallisesti, että urakoitsija on ottanut hinnoittelussaan huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa annetun ohjeistuksen. Määräaikaan 16.3.2017  mennessä tarjouksia saapui yhteensä viisi kappaletta.

Rakennustyö Salminen Oy

Kuopion Puuelementti Oy

Juhin Rakennus Oy

Eliittirakentajat Oy

Kuopion Puuelementti Oy, Eliittirakentajat Oy ja Ykkösinfra eivät täyttäneet asetettuja kelpoisuusehtoja ja tarjoukset esitettiin hylättäväksi.

Erillisessä suljetussa sisäkuoressa oleva hintalomake avattiin niiden tarjoajien osalta, jotka täyttivät tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset.

Rakennustyö Salminen Oy    467.838,36 €, sis.alv 24%

Juhin Rakennus Oy                 865.520,00 €, sis.alv 24%

Urakkaneuvottelu rakennusurakasta on käyty Rakennustyö Salminen Oy:n kanssa 30.3.2017.

Urakkasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun sopimusneuvotteluissa on päästy hankintayksikön hyväksymään ratkaisuun ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet urakkasopimuksen.

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 15.5.2017,että urakoitsijaksi valitaan Rakennustyö Salminen Oy. Rakennusurakan kokonaishinta on 467.838,36 € sisältäen alv 24 %.