Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Rippikoulun käy 92 % ikäluokasta

Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2017 oli 89 629 (90 406). Jäsenmäärä väheni vuoden 2017 aikana 777 henkilöllä.

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

 

 

Jäsenmäärä kasvoi Alavan ja Puijon seurakunnissa ja laski kaikissa muissa seurakunnissa. Alavan ja Puijon jäsenmäärien kasvu selittyy ennen kaikkea näiden seurakuntien alueella tapahtuvalla uudisrakentamisella ja sen mukanaan tuomalla muuttovoitolla.

Kirkosta erosi vuoden 2017 aikana 1 320 (1 272) henkilöä, 1,5 % seurakuntien jäsenmäärästä. Eronneita oli edelleen selvästi eniten nuorten aikuisten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 628 (536) henkilöä eli 47,6 % (42,1 %) kaikista eronneista.

Kirkkoon liittyi vuoden 2017 aikana 372 (394) uutta jäsentä, 0,4 % seurakuntien jäsenmäärästä.

Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 768 (877) henkilöä. Kuolleita oli 990 (982). Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui näin viidettä vuotta peräkkäin, nyt 222 jäsenellä (105). Aiemmista seurakuntaliitoksista huolimatta kastettujen määrä ei ole kasvanut, vaan kastettujen osuus kaikista syntyneistä on viime vuosina laskenut. Vuonna 2017 kastettujen määrä laski edellisvuoteen verrattuna 109 henkilöllä eli 12,4 %.

Seurakuntien muuttovoitto oli vuoden 2017 aikana 437 (556) jäsentä. Muuttovoitto perustuu Kuopion kaupungin jatkuneeseen kasvuun.

15-vuotiaiden seurakunnan jäsenten ikäluokasta rippikoulun käyneitä oli 92 %.

Kirkollisia vihkimisiä jäsenistön vihkimisistä oli tilastovuonna 244 (250) ja siviilivihkimisiä 194 (160). Kirkollisten vihkimisten osuus oli näin 55,7 % (61,0 %). Avioeroon päättyi viime vuoden aikana 265 (231) avioliittoa. 

 

 

19.2.2018 17.49