Uutisia Kuopion seurakunnista

 

Uutislistaukseen

kuvassa kreamatorio

Krematorion laajennus ja muutos uudelleen valmisteluun

6.5.2019 19.40

Kuopion ev.lut, seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 6.5. kokouksessaan, että krematorion laajennuksen suunnitelu palautetaan uudelleen valmisteluun. Hankkeen toteutuminen ajoittuisi mahdollisesti vuosille 2020 – 2021.

Kuopion vanha krematorio on rakennettu Ison hautausmaan vieressä sijaitsevan kappelikokonaisuuden yhteyteen. Alkuaan Puijon siunauskappeliksi vuonna 1957 valmistunutta rakennusta on laajennettu krematorio-osalla vuonna 1984 ja rakentamalla toinen kappeli alkuperäisen yhteyteen vuosina 1996-97, jolloin ne nimettiin Pyhän Markuksen ja Pyhän Pietarin kappeleiksi. Kappelilla ulkomuureineen ja torneineen sekä piha-alueineen on rakennushistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa.

Krematorion viimeisin laajennus on vuodelta 2013. Nykyisessä krematoriossa ei ole uusien ympäristömääräysten edellyttämää savukaasujen suodatusjärjestelmää.

Tuhkausmäärät ovat lisääntyneet ja ne kasvavat edelleen. Tuhkausmäärien merkittävä lisäys edellyttää toisen uunilinjan rakentamista. 

Hankesuunnitelma valmistui 3.12.2018 kolmella erilaisella vaihtoehdolla, joista jokainen oli laajennusosa nykyiseen kappelirakennukseen. Toteutuskelpoisten vaihtoehtojen kustannustaso oli korkea, joten haluttiin selvittää vielä uuden, entisestä krematoriosta irrallisen rakennuksen kustannustaso. Lisätilauksen hankesuunnitelma, neljäs vaihtoehto saatiin vertailtavaksi 4.2.2019. Erillinen uudisrakennus on hankesuunnitelmassa sijoitettu nykyisen puistopäällikön toimiston ja asuinrakennuksen tilalle, hautatoimiston välittömään läheisyyteen.

Viimeisin eli neljäs vaihtoehto on esityksen mukaan toteutukseltaan selkein ja laadukkain. Kaikki tarvittavat tilat voidaan sijoittaa uuteen rakennukseen logistisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Tuhkauskapasiteetti pystytään vähintään kaksinkertaistamaan. Talotekniikan sovittaminen on helppoa. Vainajien säilytystilat voidaan rakentaa tavanomaisena huonetilana ja energiaa säästäen laitekylmiöiden ratkaisulla sekä huonetilan lämpöä madaltamalla. Rakennus on hyvin saavutettavissa ja etäämpänä alueen merkittävimmästä rakennuksesta, kappelista. Kaikki tilat ovat uusia, tarkoituksenmukaisia ja nykyaikaisia. Rakenteellisesti ja arkkitehtonisesti ei ole haastavaa liittymistä kappelin rakennukseen. Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on lähes neljä miljoonaa euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että suunnittelu palautetaan uudelleen valmisteluun. Rakentamisesta päättää vielä yhteinen kirkkovaltuusto.