Uutisia Kuopion seurakunnista

 

Uutislistaukseen

kuvassa tuhkauurna

Krematorion hankesuunnittelu etenee

11.6.2019 19.49

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 11.6. kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle krematorion hankesuunnittelun. Hankkeen kustannusarvio on lähes 4 miljoonaa euroa. 

Krematorio on rakennettu vuonna 1985. Tuolloin tuhkausmäärät olivat vielä varsin pieniä. Vuonna 2018 tuhkauksia oli jo 1302 vuodessa, ja määrä on kasvanut koko ajan tasaisesti. Nykyisillä määrillä krematorion kapasiteetti alkaa tulla vastaan. Toukokuussa 2019 tuhkausaikoja voitiin antaa vasta 3-4 viikon päähän. Krematoriota ei ole suunniteltu näin suurelle käytölle, ja tilat ovat epäkäytännölliset.                              

Kuopion kaupungin alueelliset ympäristöpalvelut on ottanut kantaa krematorion hiukkaspäästöihin. Nykyisellään uunista aiheutuu ympäristöön luvan vastaista hiukkas- ja elohopeakuormitusta. Ympäristöpalvelut arvioi kuitenkin, että tästä aiheutuva ympäristön pilaantumisen riski ei ole kovin suuri. 

Toiminnan yhteiskunnallisen tärkeyden vuoksi ympäristöpalvelut katsoo, että seurakuntien esittämä suunnitelma ja aikataulu nykyisen krematoriouunin varustamisesta savukaasupuhdistimella on riittävä. Savukaasupuhdistin tulee olla käyttökunnossa viimeistään 31.12.2020.

Ympäristödiplomi koetaan tärkeänä

Useat seurakunnat ovat järjestäneet toimintansa niin, että ne ovat voineet hankkia ympäristödiplomin. Yhteisessä kirkkoneuvostossa asia on ollut esillä Männistön seurakunnan aloitteesta. Myös yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Leena Kumpusalo on tehnyt ympäristödiplomin hankkimisesta aloitteen. Jotta ympäristödiplomi voidaan saada, pitää krematorion toiminta järjestää ympäristöluvan mukaiseksi. Ympäristöarvoja pidetään nykyään erittäin tärkeinä. Kirkossa asia on vahvasti esillä muun muassa hiili-neutraalin kirkon ohjelmassa.                                            

Krematorion laajennus

Krematorion muutokselle ja mahdolliselle laajennukselle oli yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 6.5.2019 esillä neljä vaihtoehtoa, joista jäljelle jäi kaksi.  Valitun vaihtoehdon kustannusarvio on 3.910.000 €  

Takaisinmaksuaika on noin 15 vuotta, jos toinen uuni otetaan käyttöön.

Hinnoittelussa kuopiolaisten ja Kuopion seurakuntayhtymän jäsenten tuhkaushinta on alempi kuin muualta tulevien vainajien. Muualta tulevien hinta on takaisinmaksulaskelmassa noin 1,5 kertaa suurempi, mikä on yleinen käytäntö Suomen krematorioissa. Tällä hinnoittelurakenteella kuopiolaiset ja Kuopion seurakuntayhtymän jäsenet osallistuvat suhteessa pienemmällä panoksella investoinnin maksamiseen.                                                                                  

Valittu vaihtoehto on toteutukseltaan selkein ja laadukkain. Kaikki tarvittavat tilat voidaan sijoittaa uuteen rakennukseen logistisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Tuhkaustoiminta ei keskeydy ja tuhkauskapasiteetti pystytään vähintään kaksinkertaistamaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee krematorion hankesuunnittelun.  syksyllä.