Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Aloite selvitystyöryhmän perustamisesta

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteiselle kirkkovaltuustolle on jätetty aloite selvitystyöryhmän perustamisesta. Selvitystyöryhmä aloittaisi kaikkien seurakuntien yhteisen ja avoimen keskustelun toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa taloustilanteessa osana seurakuntayhtymän strategiaa.
Kuvassa Kuopion seurakuntien logo

 

Ohjausryhmään kuuluu kaksi luottamushenkilöä kustakin seurakunnasta, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, yksi kirkkoherra sekä hallintojohtaja. Ohjausryhmä johtaa selvitystyöryhmän valmistelevaa työtä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 25.11. kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että selvitystyöryhmään nimetään yhtymän kirkkoherrat, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Selvitystyöryhmä voi halutessaan kutsua ryhmään muita asiantuntijoita. Ryhmälle nimetään sihteeri. Asiantuntijajäseniksi nimetään rekisterinjohtaja, hallintojohtaja, viestintäpäällikkö ja henkilöstöpäällikkö.

Aloite ja työryhmien kokoonpanot päätetään 17.12.2019 pidettävässä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa.

Selvitystyöryhmän alustavia tuloksia esitellään viimeistään syyskuussa 2020

25.11.2019 18.12