Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kuvassa Kuopion seurakuntien logo

Keskusseurakuntatalon kiinteistökaupan esisopimus hyväksyttiin

9.3.2020 16.43

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 9.3. kokouksessa esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kiinteistökaupan esisopimus hyväksytään ja esisopimus alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Seurakuntayhtymällä ei ole taloudellisia resursseja peruskorjata keskusseurakuntataloa. Tämä tarkoittaa sitä, että keskusseurakuntatalolla sijaitsevat toiminnot eli tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilat, tuomiokirkkoseurakunnan toimistot ja seurakuntayhtymän eri työalojen toimistot on jossain vaiheessa siirrettävä muualle ja keskusseurakuntatalosta on luovuttava.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 1.10.2019 hyväksyä Lehto Asunnot Oy:n ostotarjouksen 603,00 €/kem2 Suokadun myytävästä rakennusoikeudesta,

Keskusseurakuntatalosta luopuminen edellyttää, että on selvitetty, mihin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilat sijoitetaan. Tuomiokirkkoseurakunnan ja yhtymän toimistotilojen vaihtoehtojen tarkastelu on osa yhtymän keskusta-alueen kiinteistöstrategiaa, jonka on määrä valmistua toukokuun 2020 loppuun mennessä.

Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan esisopimuksen tekemistä koskee sama alistamismenettely kuin kiinteän omaisuuden myymistä.