Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Vuoden 2015 tilinpäätös ylijäämäinen

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös osoittaa 580 900 euron ylijäämää.

Ylijäämä pieneni 1,2 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Ylijäämä aiheutuu toimintakulujen pienenemisestä ja verotulojen arvioitua positiivisemmasta kehityksestä.

Verotuloja kertyi 22.945.574 euroa, mikä on noin 834.046 euroa eli 3,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Verotulojen kasvuun vaikutti Maaningan seurakunnan liittyminen Kuopion seurakuntayhtymään. Verrattaessa vuoden 2015 verotulokertymää edellisen vuoden seurakuntayhtymän ja Maaningan seurakunnan yhteenlaskettuun verotulokertymään jää verotulojen todelliseksi kasvuksi 0,7 prosenttia.

Hieman odotettua positiivisempi talouden kehitys vuonna 2015 ei muuta seurakuntayhtymän talouden suurta kuvaa. Seurakuntayhtymässä on syytä varautua tulevaisuudessa laskeviin kirkollisverotuloihin. Talouden tasapainottamista jatketaan toteuttamalla kiinteistö- ja henkilöstöstrategioita.

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen ja päätti esittää sen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.  

Krematorion tuhkausuuni kunnostetaan

Tuhkausten määrä Kuopion seurakuntayhtymässä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Vuonna 2015 tuhkattiin yhteensä 1 047 vainajaa, joista kuopiolaisia on hieman yli puolet.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä kaksi tuhkausuunia.

Vuonna 2013 käyttöön otetun tuhkausuunin suodatinjärjestelmä savupiippuun asennettavalla hiukkaspäästösuodatinjärjestelmällä ja muulla uudella tekniikalla selvitetään. 

Polttolaitoksia koskevat uudet hiukkaspäästörajoitukset tulevat mahdollisesti voimaan vuoden 2018 alussa. Tällä hetkellä päästörajoitukset ovat suosituksia, mutta jatkossa ne todennäköisesti kiristyvät nykytasosta ja polttoyksiköiltä edellytetään järjestelmiä, joilla päästään vaadittaviin tavoitearvoihin. Päästörajoitukset todennäköisesti tulevat koskemaan myös krematoriouuneja.

Savupiippu ja siihen asennettava suodatinjärjestelmä on tarkoitus toteuttaa vuonna 2017. Hanke sisältyy seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että suunnittelutyö vuonna 2013 käyttöönotetun tuhkausuunin savupiippuun asennettavan hiukkaspäästöjä estävän suodatinjärjestelmän hankkimiseksi aloitetaan.

Hanke toteutetaan vuonna 2017 ja siihen varataan vuoden 2017 talousarviossa tarvittava määräraha.

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat

 

 

29.3.2016 19.10