Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Toimintamäärärahojen jakoperusteita tarkistettiin

Jäsenmäärä on keskeinen jakoperuste seurakuntien määrärahoissa.

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 29.3.2016 toimintamäärärahojen jakoperusteiden tarkistamista. Kirkkoneuvosto hyväksyi jakomallin, jossa toimintamäärärahat paikallisseurakuntien kesken jaetaan jatkossa siten, että keskeisenä jakoperusteena on jäsenmäärä.

Järvi-Kuopion seurakunnan ja Kallaveden seurakunnan osalta tästä poiketaan niiden alueellisen laajuuden tähden. Järvi-Kuopion seurakunnan toimintamäärärahat voivat olla 20 prosenttia suuremmat/jäsen ja Kallaveden seurakunnan toimintamäärärahat Karttulan ja Maaningan osalta 20 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muilla yhtymän seurakunnilla. Jakomallista poistettiin samalla ns. perusosa.

Tuomiokirkko, Alava ja Kallavesi saavat lisää määrärahoja. Männistön, Puijon ja Järvi-Kuopion seurakuntien toimintamäärärahat vähenevät. Seurakunnat saavat lukea lisäyksen säästöksi, joka vähentää niiden säästövelvoitetta. Ne seurakunnat, joiden toimintamäärärahat pienenevät, eivät menetä määrärahoja, mutta ne lisätään säästövelvoitteeseen.

Taloudellinen kehitys on ollut ennakoitua positiivisempaa. Tästä syystä seurakuntien ja yhteisten työalojen toimintayksiköitten säästövelvoitetta on mahdollista alentaa. Säästövelvoitetta on tarkistettu seurakuntien osalta 3:sta 2 miljoonaan euroon ja yhteisten työalojen osalta 1:sta miljoonasta eurosta 666.000 euroon. Osa yksiköistä on niin pieniä, että säästöt saattaisivat merkitä jonkun yksikön alasajoa. Tästä syystä yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteisiä työaloja käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 11.4. kokouksessaan, että toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteista pyydetään seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokunnilta lausunnot 13.5.2016 mennessä. Sen jälkeen asia viedään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

 

11.4.2016 18.55