Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,5 %.

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 25.4.2016 kokouksessaan, että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään vuoden 2017 tuloveroprosentin vahvistamista 1,5 %:iin.

 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on vuodesta 2005 lähtien parantunut oleellisesti johtuen määrätietoisesta talouden tasapainottamisesta hyväksytyn strategian mukaisesti. Talouden tasapainottamista on toteutettu vähentämällä henkilöstön määrää luonnollisen poistuman kautta ja luopumalla vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä. Lisäksi suurehkoja peruskorjausinvestointeja on lykätty. Positiivisesta kehityksestä johtuen seurakuntayhtymän tase on vahvistunut ja maksuvalmius muutaman viime vuoden aikana oleellisesti parantunut. Tämä on mahdollistanut myös suurehkojen peruskorjausten toteuttamisen.

Viime vuosien suotuisasta taloudellisesta kehityksestä huolimatta seurakuntien taloudessa on edelleen rakenteellista epätasapainoa ja epävarmuutta talouden kehittymisestä. Suurimman huolen seurakuntayhtymän taloudessa muodostaa kirkosta eroaminen. Vaikka toimintakulut on viime vuosina kyetty kattamaan verotuloilla, ei vuosikatteella kyetty täysin kattamaan poistoja. Talouden tasapainottamista on välttämätöntä jatkaa myös tulevaisuudessa hyväksytyn strategian mukaisesti. Tiedossa olevien suurten peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellyttää edelleen käyttötalousmenojen tuntuvaa karsintaa tulevina vuosina.

25.4.2016 18.10