Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Hannu Koskelainen

Alavan kirkkoherra Koskelainen eläkkeelle  

26.10.2021 16.30

Alavan kirkkoherra, rovasti Hannu Koskelainen on irtisanoutunut virastaan. Hän jää eläkkeelle vajaan vuoden kuluttua 1.9.2022.

Alavan seurakuntaneuvosto esittää tuomiokapitulille pyynnön, että kirkkoherran vaali suoritetaan välillisenä vaalina, jolloin kirkkoherran valinnan tekee seurakuntaneuvosto.  

Välillisessä vaalissa kaikki virkaan kelpoiset hakijat ovat mukana valintaprosessissa ja se mahdollistaa valmistelun, jossa voidaan perehtyä laajasti hakijoiden osaamiseen ja taitoihin.

Lisäksi seurakuntaneuvosto määritteli viran erityiset tarpeet, joita ovat:

  • Valmius avarakatseiseen, kirkon ykseyttä vaalivaan ja vahvaan luterilaiseen hengellisyyteen
  • Valmius laajaan yhteistyöhön toimintaympäristön, seurakuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa
  • Valmius työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämiseen
  • Valmius huomioida työn johtamisessa Alavan seurakunnan alueella asuva huomattava nuorten aikuisten joukko sekä Savilahteen muotoutuva noin 30 000 hengen opiskelu- ja työssäkäyntialue
  • Valmius johtaa seurakunnan kehittämistyötä, viestintää ja mediatyötä