Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Postitalo

Muutto Postiin varmistui

26.10.2021 19.06

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti 26.10, että uudet toimitilat ostetaan Postin entisestä rakennuksesta Kuninkaankadulta.

Postin tiloihin muuttavat tuomiokirkkoseurakunnan lisäksi yhtymän hallinto- ja kiinteistöpalvelut, aluekeskusrekisteri, viestintä ja perheneuvonta. Yhtymän yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö jatkaa toimintaansa Vanhassa Pappilassa. Muutto Kuninkaankadulle tapahtuu keväällä 2023.

Koska kyse on tuomiokirkkoseurakunnan tilaratkaisusta, yhteinen kirkkoneuvosto pyysi asiasta lausunnon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolta.

Tuomiokirkkoseurakunta antoi asiasta lausuntonsa 28.9.2021. Lausunnossaan tuomiokirkkoseurakunta edellyttää, että Postin tilojen kunto sekä seurakunnallisen toiminnan tilojen sijoittelu ja mitoitus selvitetään huolella ennen lopullista ratkaisua. 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntayhtymä ostaa Stockpos Oy:ltä perustettavan Kiinteistö Oy Kuopion Postitalon tarvittavat osakkeet. Kauppahinta on noin 6,3 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymään peruskorjauksen muutostöiden sisältöä koskevan yksilöidyn rakennustapaselosteen ja erikoissuunnitelmat, kiinteistöosakeyhtiön osakkeita koskevan kauppakirjan sekä kiinteistöosakeyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä mahdollisen osakassopimuksen.