Päiväkerhot ja lasten kerhot ovat lapsia varten

Lasten kerhot tarjoavat virikkeellistä toimintaa 3–5-vuotiaille lapsille. Kerhossa toimitaan lasten, vanhempien ja lastenohjaajien välisessä kasvatuskumppanuudessa. Lastenohjaajat rakentavat toiminnan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevaksi. 

Liikkuminen, käsillä tekeminen, taide, musiikki ja leikki ovat kerhopäivän sisältöjä. Lyhyet kynttilähetket ovat levon ja rauhan hetkiä, joissa on tilaa ihmettelylle. Kerhopäivän huippuhetki on evästauko, jolloin lapset syövät omia eväitään. 

Kerhotoiminnassa aikuiset ovat lapsia varten ja heillä on lapsille aikaa. Kerhot ovat maksuttomia. 

Monissa kerhoissa vielä tilaa. Kysy lisätietoja omasta seurakunnastasi. 

Lapset askartelevat yhdessä pöydän ääressä keskittyneesti.