Piispantarkastus 2024

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä ja sen kuudessa seurakunnassa toimitettiin piispantarkastus kevään 2024 aikana. Piispantarkastuksessa piispa Jari Jolkkonen tapaa seurakunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia. Neuvotteluissa käsitellään seurakunnan toiminnan painopisteitä, työn ja työyhteisön kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta. Tavoitteena on, että jokainen seurakunta ja yksikkö löytää piispantarkastuksessa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa.

Piispa vierailee säännöllisin väliajoin hiippakuntansa seurakunnissa ja kevään piispantarkastuksessa vierailun ajankohta on 15.24.4.2024. Piispantarkastus päättyy piispanmessuun Tuomiokirkossa 28.4.

Piispantarkastus 2024 liittyy seurakuntayhtymässä meneillään olevaan strategiaprosessiin. Seurakuntien yhteinen kehittämisteema on jumalanpalveluselämä. Tarkoituksena on kehittää jumalanpalveluselämää entistä rikkaammaksi ja vahvistaa sen asemaa yhdistävänä sydämenä Kuopion seurakunnissa.

Piispantarkastuksilla on pitkä perinne kirkon historiassa. Edellisen kerran piispantarkastus oli Kuopion ev.lut. seurakunnissa vuonna 2015.

Piispantarkastuksen 2024 päätöslausunto (pdf)

Lähikuvassa piispa Jari Jolkkonen.
Piispa Jari Jolkkonen