Avioliiton esteiden tutkinta

(avioliittokuulutus)

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa ennen vihkimistä. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa esteidentutkinnan, mutta esteidentutkinnassa ei tällöin selvitetä kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis pyytää esteidentutkintaa seurakunnasta. Avioliiton esteiden tutkinnan voi tehdä myös verkossa.

Kuopion seurakuntien jäsenet pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa Kuopion seurakuntien keskusrekisteristä. Verkossa tehty avioliiton esteiden tutkinta välittyy automaattisesti keskusrekisteriin käsiteltäväksi. Henkilöllisyystodistus tarvitaan mukaan, jos pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta tehdään keskusrekisterissä. Verkopalvelussa henkilöllisyyden varmentamiseen käytetään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikko ennen häitä.
 

Tutkintapyyntö ja todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Pyyntö tehdään lomakkeella, jonka molemmat kihlakumppanit allekirjoittavat. Lomakkeen tiedot allekirjoittaessaan he samalla vakuuttavat, ettei heillä ole sukulaisuuteen perustuvia avioliiton esteitä sekä ilmoittavat aikaisemmat avioliittonsa. Jos lomake on täytetty muualla kuin keskusrekisterissä, kahden henkilön tulee todistaa kihlakumppanien allekirjoitukset oikeaksi.

Todistuksen toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta saa seitsemän päivän kuluttua tutkintapyynnöstä. Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta lukien. Todistus voidaan myös postittaa. Vihkipari antaa todistuksen vihkijälle viimeistään hääpäivänään.

Seurakuntien lahjana vihkiparille annetaan Raamattu. Pari antaa sen vihkijälle vihkimistietojen merkitsemistä varten. Raamattu annetaan parille vihkitoimituksen lopuksi.

Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus luetaan jumalanpalveluksessa ja avioliitolle rukoillaan Jumalan siunausta. Jumalanpalveluksessa lukeminen ei kuitenkaan ole pakollista, kuten ei myöskään julkaiseminen seurakuntien Kirkko ja koti -lehdessä. Perinteisesti kihlakumppanit, usein myös lähimmät sukulaiset, ovat läsnä jumalanpalveluksessa, jossa avioliittoaikomus luetaan.

Lisätietoja saa seurakuntien keskusrekisteristä, p. 040 4848 211, tai p. (017) 158 111 (vaihde)

Keskusrekisterin yhteystiedot

Avioliiton esteiden tutkinta verkossa