Päätöksenteko

Seurakuntien päätöksenteko perustuu demokratialle. Yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen jäsenet valitaan vaaleilla, joissa äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä kirkon jäsenellä. Seurakuntavaalit käydään joka neljäs vuosi. Uudet luottamushenkilöt aloittivat toimissaan alkuvuodesta 2019. Marraskuussa <>2022 käydään jälleen uudet seurakuntavaalit.

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä. Kullakin paikallisseurakunnalla on yhteisessä kirkkovaltuustossa oma kiintiönsä.

Yhteisen kirkkovaltuuston valitsemana valmistelu- ja toimeenpanoelimenä toimii yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.  Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Seurakuntayhtymän hallinnossa on kirkkovaltuuston valitsemina ja kirkkoneuvoston alaisuudessa yhteensä kolme johtokuntaa: yhteisen seurakuntatyön johtokunta, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ja henkilöstöasiain johtokunta.  Johtokuntien toimikausi on kaksi vuotta.

Seurakuntaneuvostot ovat paikallisseurakuntien ylimpiä päättäviä hallintoelimiä. Seurakuntaneuvostojen jäsenet valitaan suoralla vaalilla. Puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra.

Minun kirkkoni oli seurakuntavaalien teemana vuonna 2018. Kuvassa tunnus minun kirkkoni -tekstillä.
Seurakuntavaalien 2018 teema oli Minun kirkkoni.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset syksyllä 2020

  • Ti 29.09 klo 18.00 Alavan kirkko, Keihäskatu 5 B (Valmisteluryhmä to 24.09 klo 17.00, keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli)
  • Ti 15.12 klo 18.00 Keskusseurakuntatalo, koulutussali (Valmisteluryhmä to 10.12 klo 17.00, keskusseurakuntatalo, 3. krs. neuvotteluhuone)

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset syksyllä 2020

  • Ma 07.09 klo 16.30, keskusseurakuntatalo, seurakuntasali
  • Ma 28.09 klo 16.30, keskusseurakuntatalo, seurakuntasali
  • Ma 12.10 klo 16.30, keskusseurakuntatalo, seurakuntasali
  • Ma 09.11 klo 16.30, keskusseurakuntatalo, seurakuntasali
  • Ma 30.11 klo 16.30, keskusseurakuntatalo, seurakuntasali 
  • Ma 14.12 klo 16.30, keskusseurakuntatalo, seurakuntasali