Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 14.12.

Yhteisen kirkkovaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa hyväksyttiin seurakuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi päätettiin muun muassa Maaningan kirkon päätysakaroiden käyttöönotosta ja Riistaveden seurakuntatalon myynnistä.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän logo

Seurakuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 14.12.2023 kokouksessaan.

Talousarvio käsittää sekä seurakuntayhtymän että erillisenä segmenttinä hoidetun hautainhoitorahaston talousarviot.

Paikallisseurakuntien toimintasuunnitelmat hyväksyy kukin seurakuntaneuvosto. Kaikki toimintasuunnitelmat sisällytetään talousarviokirjaan. Seurakuntien osalta seurakuntaneuvostot ovat vahvistaneet toiminnalliset tavoitteet ja ne annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle

Vuoden 2024 kirkollisverotuloiksi on ennakoitu 22,023 milj. euroa. Kasvua talousarvion 2023 verotuloennusteeseen on 0,794 milj. euroa.

Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2023 verotulot tulevat toteutumaan ennakoitua suurempina. Nettomenot ovat vuoden 2024 talousarviossa 1,042 milj. euroa eli 5,6 % suuremmat. Vuosikate vuodelle 2024 on 2,560 milj. euroa eli 0,164 milj. euroa vähemmän. Ennakoitu alijäämä talousarviovuodelle on 190.262 euroa. Vuoden 2024 investointien loppusumma on 3,637 milj. euroa

Kaikki seurakuntaneuvostot ovat lausunnoissaan puoltaneet esitystä vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Maaningan kirkon päätysakarat otetaan käyttöön

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 14.12.2023 kokouksessaan, että Maaningan kirkko muutetaan siten, että kirkon päätysakarat otetaan käyttöön. Suunnitelmaa tarkennetaan, jotta muutoksen kokonaiskustannukset saadaan pysymään kiinteistöstrategian osoittamassa kustannuksessa.

Kallaveden seurakunnan suunnitteluryhmä on tutkinut suunnittelutoimisto Swecon johdolla Maaningan kirkon vähäisellä käytöllä olevien päätysakaroiden muuntamisesta seurakuntatiloiksi. Suunnittelutyöryhmän työskentelyyn osallistui kirkkoherra ja seurakunta-alueen työntekijät yhdessä Maaningan seurakunta-alueen vastuuryhmän jäsenten kanssa. Hankesuunnitteluryhmä kokoontui seitsemän kertaa ja enemmistö kokoukseen osallistuvista kannatti kaikkien toimintojen sijoittamista Maaningan kirkkoon.

Hankesuunnittelutyöryhmässä esillä olleen suunnitelman kustannusarvio ylitti seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian hankkeeseen varatut määrärahat noin 500.000 €. Kiinteistöpäällikkö Petri Rautio vei esityksen kiinteistö- ja hautatoimen johtokuntaan, jossa se hyväksyttiin toteutettavaksi karsittuna siten, että hankkeeseen varatut kiinteistöstrategian määrärahat eivät ylity.

Ennen yhteisen kirkkoneuvoston varsinaista asian käsittelyä Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto antoi Maaningan kirkon muutossuunnitelmista lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle. Lausunnon antamiseen liittyen seurakuntaneuvoston jäsenillä oli mahdollisuus osallistua Maaningan kirkossa järjestettyyn seurakuntalaisten kuulemistilaisuuteen 2.10. Seurakuntaneuvosto antoi puoltavan lausunnon. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 6.11. kirkon päätysakaroiden muutosesityksen viemisen yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka hyväksyi esityksen 14.12.

Riistaveden seurakuntatalo myydään

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti 14.12. kokouksessaan Riistaveden seurakuntatalon myynnistä.

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on puoltanut Riistaveden seurakuntatalon myyntiä, koska kiinteistöt omistava seurakuntayhtymä on antanut Järvi-Kuopion seurakunnan käyttöön seurakuntataloa riittävästi korvaavat ja toimiviksi osoittautuneet toimitilat Riistaveden Vanhasta pappilasta.

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto toivoo, että seurakunta voisi jatkaa Vanhan pappilan tilojen käyttöä myös jatkossa, vaikka Riistaveden Vanha pappila on luokiteltu kiinteistöstrategiassa luovutettaviin kiinteistöihin. Riistaveden Vanhan pappilan kiinteistöstrategian mukainen salkutus olisi syytä muuttaa luovutettavasta kiinteistöstä säilytettäväksi tai kehitettäväksi kiinteistöksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 27.11. kokouksessa esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Riistaveden seurakuntatalo myydään. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myynnin 14.12 kokouksessaan.

14.12.2023 20.44