Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Rippikoulun suosio on säilynyt

Kuopion ev.lut. seurakuntien vuositilaston mukaan alueen väestöstä kirkkoon kuuluu 65,80 % (67,2 %). 15-vuotiaiden seurakuntalaisten ikäluokasta rippikoulun käyneitä oli 94 % (90 %). Kirkollisten toimitusten määrä on laskenut erityisesti kasteiden kohdalla. Kymmenen vuoden aikavälillä tarkasteltuna kastettujen määrä oli vuonna 2023 alhaisin. 

rippikoululaisia alttarin äärellä

Jäsenmäärät nousivat kahdessa seurakunnassa

Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2023 oli yhteensä 84 841 (85 766). Suluissa ilmoitetaan aina edellisvuoden luku. Jäsenmäärä väheni viime vuoden aikana 925 (984) henkilöllä. Tuomiokirkkoseurakunnassa ja Puijon seurakunnassa jäsenmäärät nousivat, kaikissa muissa seurakunnissa laskivat. 

Seurakuntayhtymän alueella (Kuopio, Kaavi, Tuusniemi) asui vuoden 2023 lopussa yhteensä 128 952 asukasta, joista seurakunnan jäseniä on 84 841 henkilöä. Kuopion seurakuntayhtymän alueella asuvasta väestöstä kuului viime vuoden lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon 65,80 % (67,2 %). 

Kirkosta erosi vuoden 2023 aikana 1 616 (1 828) henkilöä, mikä on 12 % edellisvuotta vähemmän. Eronneita oli edelleen selvästi eniten nuorten aikuisten ikäryhmässä (18-29 -vuotiaissa), 734 (889) henkilöä. Tämä on 45,4 % (48,6 %) kaikista eronneista. Vähiten eronneita oli puolestaan alle 18-vuotiaiden ikäryhmässä, 1,5 % (1,6 %) sekä yli 60- vuotiaiden ikäryhmässä, 7,8 % (7,4 %).

Kirkolliset toimitukset ja rippikoulu

Kirkkoon liittyi vuoden 2023 aikana 516 (483) uutta jäsentä. Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 580 (650) henkilöä. Tähän lukuun ei sisälly ensin Digi- ja väestötietorekisterin kautta rekisteröidyt, sittemmin alle 1-vuotiaana kastetut lapset, joita viime vuonna oli yhteensä 83 (53). Kymmenen vuoden aikavälillä tarkasteltuna kastettujen määrä oli vuonna 2023 alhaisin. 

Vuoden 2023 aikana kuoli 1 069 (1 111) seurakuntien jäsentä. Kuolleiden ja kastettujen lukumäärän erotus on 489 henkilöä. 

Kuopion seurakunnissa rippikoulun kävi vuonna 2023 yhteensä 1 009 henkilöä. Lukumäärään on laskettu mukaan myös yli 15-vuotiaat rippikoulun käyneet. 15-vuotiaiden seurakuntalaisten ikäluokasta rippikoulun käyneitä oli 94 % (90 %). 

Vuonna 2023 Kuopion alueella solmittiin yhteensä 350 avioliittoa. Uusista avioliitoista kirkollisten vihkimisten osuus oli 208 (279) ja siviilivihkimisten 142 (141). Kirkollisten vihkimisten osuus kaikista solmituista avioliitoista on 59,4 % (66,4 %). Avioeroon päättyi viime vuoden aikana 191 (174) avioliittoa.
 

30.1.2024 11.44