Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymä teki ylijäämäisen tuloksen

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistettavaksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Vuoden 2023 talousarviossa ennakoitiin 0,094 milj. euron alijäämää. Talous toteutui kuitenkin merkittävästi ennakoitua parempana ja lopulliseksi ylijäämäksi muodostui 2,941 milj. euroa. 

kolikot muodostavat sydämen

Keskeisin syy budjetoitua parempaan tulokseen oli verotulojen ennakoitua suurempi kasvu. Lopullinen verotulokertymä oli 23,424 milj. euroa eli nousua budjetoituun oli vielä 10,3 %. 

Vuodesta 2022 toimintatuotot pienenivät 0,022 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat vuoteen 1,114 milj. eurolla, joten toimintakate heikkeni edellisvuodesta.

Henkilöstökulut kasvoivat viime vuodesta 0,775 milj. eurolla eli 5,9 prosentilla. Vuoden 2023 investointeihin oli budjetoitu yhteensä 4,879 milj. euroa ja toteuma oli 3,567 milj. euroa. 

Suurimmat hankkeista olivat Postitalon tilojen hankkiminen ja Ison hautausmaan siunauskappeleiden vesikaton korjaus. 

Myös uuden krematorion maksuja siirtyi vuodelle 2023, ja krematorion käyttöönotto jatkuu edelleen takuukorjauksista johtuen. 

Toimintayksiköt ja pääluokat pysyivät niille annettujen nettomäärärahojen puitteissa lukuun ottamatta Kallaveden seurakuntaa ja kiinteistötoimea. 

Kiinteistötoimen kohdalla syinä budjetin ylitykseen olivat ennen kaikkea kohonnut kustannustaso sekä henkilöstökulujen ylittyminen runsaiden poissaolojen vuoksi sekä metsätulojen alittuminen arvioidusta. 

”Verotuloennusteen mukaan seurakuntayhtymän verotulot kääntyvät reaalisesti laskuun 2020-luvun kuluessa. Nyt saavutettu ylijäämä tuo taloudellista puskuria tähän tilanteeseen. Myös kiinteistöstrategia tulee päivitettäviksi nousseiden kustannusten vuoksi”, toteaa hallintojohtaja Mika Pulkkinen

Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöstä 11.6.

18.3.2024 17.45