Uutisia Kuopion seurakunnista

 

Uutislistaukseen

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

Vuoden 2018 tuloveroprosentiksi esitetään 1,5 %.

29.5.2017 17.18

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 29.5.2017 kokouksessaan, että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään vuoden 2018 tuloveroprosentin vahvistamista 1,5 %:iin. Tulovero-prosentti säilyisi ennallaan.

Vuonna 2016 kirkollisverotulot kääntyivät laskuun. Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2016 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Kirkollisverotulojen on arvioitu vähentyvän myös vuonna 2017 4,2 %:lla ja vuonna 2018 0,5 %:lla.

Viime vuosien suotuisasta taloudellisesta kehityksestä huolimatta seurakuntien taloudessa on edelleen rakenteellista epätasapainoa ja epävarmuutta talouden kehittymisestä. Keskeisimmän huolen seurakuntayhtymän taloudessa muodostaa kirkosta eroaminen. Vaikka toimintakulut on viime vuosina kyetty kattamaan verotuloilla, ei vuosikatteella kyetty täysin kattamaan poistoja. Talouden tasapainottamista on välttämätöntä jatkaa myös tulevaisuudessa hyväksytyn strategian mukaisesti. Tiedossa olevien suurten peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellyttää edelleen käyttötalousmenojen tuntuvaa karsintaa tulevina vuosina. Vuoden 2018 talousarvion investointiosaa saatetaan joutua karsimaan ja suunniteltuja investointeja siirtämään eteenpäin.

Tuloveroprosentti on tarkoituksenmukaista säilyttää 1,5 %:ssa myös vuonna 2018.