Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Tulliportinkadun tilojen vuokraamisesta luovutaan

Diakoniakeskuksen henkilöstölle ja toiminnalle etsitään mahdollisimman nopeasti tilat ensisijaisesti seurakuntayhtymän omista kiinteistöistä.

Diakoniakeskus on siirtynyt väliaikaisesti Neulamäkeen ja vuokranmaksaminen nykyiselle vuokranantajalle on lopetettu.

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 24.5.2016 kokouksessaan palauttaa Diakoniakeskuksen ja NNKYn muuton valmisteluun. Samalla hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutettiin neuvottelemaan NNKY:n kanssa mahdollisuudesta ostaa seurakuntayhtymä ulos vuonna 1989 tehdystä sopimuksesta, jonka mukaan seurakuntayhtymä on velvollinen järjestämään ja kustantamaan NNKY:lle kokoontumistilat. 

Asiaa on tämän jälkeen valmisteltu uudelleen. Seurakuntayhtymä on palkannut asianajajan selvittämään, millä ehdoilla Trevian Asset Management Oy:n kanssa tehty vuokrasopimus voidaan purkaa ja saada korvausta maksetuista vuokrista. Hallintojohtaja on myös ollut yhteydessä NNKY:hyn ja tiedustellut onko mahdollista purkaa sopimus ja maksaa NNKY:lle korvaus vastineeksi sopimuksen purkamisesta. NNKY on ilmoittanut olevansa valmis luopumaan Tulliportinkatu 25 tiloista ja jatkamaan neuvottelua asiasta.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2016 kokouksessaan hallintojohtajan esityksen, jonka mukaan tässä vaiheessa voidaan luopua Tulliportinkatu 25 tilojen vuokraamisesta. Trevian Asset Managementin kanssa käytäviä neuvotteluja ja siihen liittyviä vahingonkorvausneuvotteluja jatketaan. Myös neuvotteluja NNKY:n kanssa tilakysymyksen ratkaisemiseksi joko kertakorvauksena tai uusien vuokratilojen hankkimisena jatketaan, jolloin vuonna 1989 tehty sopimus pitää päivittää. Diakoniakeskuksen henkilöstölle ja toiminnalle etsitään mahdollisimman nopeasti tilat ensisijaisesti seurakuntayhtymän omista kiinteistöistä.

 

13.6.2016 19.16