Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,5 %.

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 14.6.2016 kokouksessaan, että vuoden 2017 tuloveroprosentti säilyy ennallaan eli 1,5 %:ssa.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on vuodesta 2005 lähtien parantunut oleellisesti johtuen määrätietoisesta talouden tasapainottamisesta hyväksytyn strategian mukaisesti. Talouden tasapainottamista on toteutettu vähentämällä henkilöstön määrää luonnollisen poistuman kautta ja luopumalla vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä.

Viime vuosien suotuisasta taloudellisesta kehityksestä huolimatta seurakuntien taloudessa on edelleen rakenteellista epätasapainoa ja epävarmuutta talouden kehittymisestä. Suurimman huolen seurakuntayhtymän taloudessa muodostaa kirkosta eroaminen. Vaikka toimintakulut on viime vuosina kyetty kattamaan verotuloilla, ei vuosikatteella kyetty täysin kattamaan poistoja. Talouden tasapainottamista on välttämätöntä jatkaa myös tulevaisuudessa hyväksytyn strategian mukaisesti. Tiedossa olevien suurten peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellyttää edelleen käyttötalousmenojen tuntuvaa karsintaa tulevina vuosina.

14.6.2016 19.50